AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

josep bertran grup: A
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/sectadelpene/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

animals

ex 4